GENRES

CẨU HUYẾT

Báo Cáo Giám Sát Đại Nhân

3.6
Chapter 56 Tháng Một 3, 2024
Chapter 55 Tháng Một 3, 2024

Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

4.5
Chapter 54 Tháng Một 3, 2024
Chapter 53 Đăng nhập Tháng Mười Hai 26, 2023

Ân Sủng Của Sói

3.6
Chapter 60 Tháng Mười Hai 31, 2023
Chapter 59 Tháng Mười Hai 24, 2023

NEW Ảnh đế cứ đòi làm kim chủ của tôi

4.7
Chapter 16 Tháng Mười Hai 29, 2023
Chapter 15 Tháng Mười Hai 22, 2023

TRỤC LÃNG

4.1
Chapter 36 Ngoại truyện Tháng Tám 1, 2023
Chapter 35 End Tháng Bảy 18, 2023

Nhất Niệm Chi Tư

4.1
Chapter 34 END Tháng Sáu 24, 2023
Chapter 33 Tháng Sáu 24, 2023