CUNG ĐẤU

CỞI CHIẾN BÀO

4.2
CHAP 53 Tháng Sáu 27, 2022
CHAP 52 Tháng Sáu 18, 2022

TUẦN TUẦN THIỆN DỤ

4.4
CHAP 199 Tháng Sáu 26, 2022
CHAP 198 Tháng Sáu 19, 2022

Phế Đế Làm Phi

4.4
CHAP 41 Tháng Sáu 26, 2022
CHAP 40 Tháng Sáu 25, 2022

Quý phi đắc sủng là nam nhân

4.2
CHAP 67 Tháng Sáu 25, 2022
CHAP 66 Tháng Sáu 18, 2022

QUÂN SỦNG NAN VI

4.3
CHAP 89 Tháng Sáu 23, 2022
CHAP 88 Tháng Sáu 23, 2022