GENRES

Cưới trước yêu sau

Kết Hôn Là Chuyện Nhỏ

4.3
CHAP 6 Tháng Mười Một 22, 2022
CHAP 5 Tháng Mười Một 15, 2022

TA GẢ VÀO VƯƠNG PHỦ, CHỈ MUỐN KIẾM TIỀN

4.2
CHAP 46 Tháng Mười Một 18, 2022
CHAP 45 Tháng Mười Một 18, 2022

Không Uổng

4.5
CHAP 34 Tháng Mười Một 18, 2022
CHAP 33 Tháng Mười Một 11, 2022

VỊ VƯƠNG PHI NÀY GIỚI TÍNH NAM

4.2
CHAP 60 Tháng Mười Một 17, 2022
CHAP 59 Tháng Mười Một 10, 2022

Vượt Vật Chủng Kết Thân

4.2
CHAP 61 Tháng Mười 31, 2022
CHAP 60 Tháng Mười 24, 2022

TU CHÂN NÃI BA

4.4
CHAP 116 End Tháng Bảy 31, 2022
CHAP 115 Tháng Bảy 24, 2022

ĐẾN ẢNH ĐẾ CÒN MUỐN LY HÔN

4.2
CHAP 98 Tháng Tư 9, 2022
CHAP 97 Tháng Ba 28, 2022

HOÀNG TỬ XUẤT GIÁ

4.4
CHAP 53 Tháng Hai 12, 2022
CHAP 52 Tháng Một 30, 2022