GENRES

CƯỜNG CÔNG CƯỜNG THỤ

Ngôi sao bảy cánh

4.1
CHAP 29 Tháng Mười Một 22, 2022
CHAP 28 Tháng Mười Một 16, 2022

Sau Khi Bị Học Thần Cửu Vĩ Hồ Nhắm Trúng

4.3
CHAP 36 Tháng Mười Một 21, 2022
CHAP 35 Tháng Mười Một 18, 2022

Tôi Phải Lòng Đối Tượng Tôi Theo Dõi

4.6
CHAP 22 Tháng Mười Một 21, 2022
CHAP 21 Tháng Mười Một 11, 2022

CHUNG TÌNH

4.2
CHAP 19 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 18 Tháng Mười Một 13, 2022

Phế Đế Làm Phi

4
CHAP 77 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 76 Tháng Mười Một 19, 2022

Vai Phản Diện Có Lời Muốn Nói

4.4
CHAP 29 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 28 Tháng Mười Một 12, 2022

Bạc Vụ [Vô Hạn]

4.3
CHAP 19 Tháng Mười Một 14, 2022
CHAP 18 Tháng Mười Một 5, 2022

Im lặng giữa mùa hạ

4.6
CHAP 2 Tháng Mười 16, 2022
CHAP 1 Tháng Chín 22, 2022

Cánh cửa Homer

4.3
CHAP 11 Tháng Mười 9, 2022
CHAP 10 Tháng Chín 30, 2022

Hoàn Mỹ Không Tỳ Vết

4.7
CHAP 7 Tháng Bảy 28, 2022
CHAP 6 Tháng Bảy 20, 2022