GENRES

CƯỜNG CÔNG CƯỜNG THỤ

Thiếu Gia Không Ngoan

4.6
Chapter 29 Tháng Một 3, 2024
Chapter 28 Tháng Mười Hai 27, 2023

Tuyệt Xử Phùng Sinh

4.5
Chapter 20 Tháng Một 2, 2024
Chapter 19 Tháng Mười Hai 25, 2023

NEW Ngủ Chung Với Kẻ Thù

3.7
Chapter 11 Tháng Mười Hai 31, 2023
Chapter 10 Tháng Mười Hai 24, 2023

NEW Vấy Bẩn

4.6
Chapter 27 Tháng Mười Hai 30, 2023
Chapter 26 Tháng Mười Hai 23, 2023

CHUNG TÌNH

4.3
Chapter 75 Tháng Mười Hai 30, 2023
Chapter 74 Tháng Mười Hai 23, 2023

Quan Hệ Nợ Nần

4.2
Chapter 55 Tháng Mười Hai 29, 2023
Chapter 54 Tháng Mười Hai 21, 2023

18+ Anh Trai Dạy Dỗ Em Trai Không Nghe Lời

4.3
Chapter 40 Tháng Mười Hai 29, 2023
Chapter 39 Tháng Mười Hai 14, 2023

NEW Anh Trai Là Vô Giá

3.7
Chapter 8 Tháng Mười Hai 28, 2023
Chapter 7 Đăng nhập Tháng Mười Hai 18, 2023

Hôm Nay Tình Cũ Muốn Quay Lại

4.4
Chapter 24 Tháng Mười Hai 28, 2023
Chapter 23 Tháng Mười Hai 18, 2023

Cậu Ấy Đến Trong Đêm

4.6
Chapter 36 Tháng Mười Hai 28, 2023
Chapter 35 Tháng Mười Hai 21, 2023

Cánh cửa Homer

4.4
Chapter 31 END Tháng Mười 26, 2023
Chapter 30 Tháng Mười 26, 2023

Cao Tháp

4.2
Chapter 21 Tháng Chín 29, 2023
Chapter 20 Tháng Chín 15, 2023