GENRES

ĐAM MỸ NGƯỢC

ĐẠI QUỐC SƯ

4.6
CHAP 63 Tháng Mười 1, 2022
CHAP 62 Tháng Chín 24, 2022

SONG VƯƠNG

4.3
CHAP 116 Tháng Mười 1, 2022
CHAP 115 Tháng Chín 23, 2022

HỒN NHIÊN BÊ BỐI

4.1
CHAP 82 Tháng Mười 1, 2022
CHAP 81 Tháng Chín 23, 2022

LAI SINH BẤT KIẾN

4.2
chap 67 Tháng Mười 1, 2022
CHAP 66 Tháng Chín 10, 2022

HÁI SAO

4.5
CHAP 5 Tháng Chín 30, 2022
CHAP 4 Tháng Chín 22, 2022

ĐẦU CON TIM

4.2
CHAP 81 End Tháng Chín 30, 2022
CHAP 80 Tháng Chín 30, 2022

TUÂN MỆNH

4.5
CHAP 98 Tháng Chín 29, 2022
CHAP 97 Tháng Chín 22, 2022