GENRES

DỊ GIỚI

Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

4.1
CHAP 8 Tháng Mười Một 22, 2022
CHAP 7 Tháng Mười Một 21, 2022

MUỐN SỜ SỜ ĐUÔI SAO

4
CHAP 10 Tháng Mười Một 17, 2022
CHAP 9 Tháng Mười Một 9, 2022

Đất Hoang và An Tức

4.3
CHAP 17 Tháng Mười Một 17, 2022
CHAP 16 Tháng Mười Một 9, 2022

Tạm Biệt, Quốc Vương Của Ta

4.5
CHAP 15 Tháng Mười Một 16, 2022
CHAP 14 Tháng Mười Một 9, 2022

Bạc Vụ [Vô Hạn]

4.3
CHAP 19 Tháng Mười Một 14, 2022
CHAP 18 Tháng Mười Một 5, 2022

Song long

4.7
CHAP 10 Tháng Mười Một 11, 2022
CHAP 9 Tháng Mười Một 3, 2022

Đừng Nhặt Bạn Trai Trong Thùng Rác

4.4
CHAP 7 Tháng Mười Một 10, 2022
CHAP 6 Tháng Mười 30, 2022