GENRES

HE

Tuyệt Xử Phùng Sinh

4.5
Chapter 20 Tháng Một 2, 2024
Chapter 19 Tháng Mười Hai 25, 2023

NEW Năm Tháng Còn Lại (Dư Sinh Vi Kỳ)

4.5
Chapter 12 Tháng Mười Một 2, 2023
Chapter 11 Tháng Mười 26, 2023

Trung Khuyển Không Thể Chối Từ

4.8
Chapter 27 Tháng Mười 20, 2023
Chapter 26 Tháng Mười 13, 2023

HÀNG KHÔNG BÁN

4
Chapter 52 Tháng Mười 18, 2023
Chapter 51 Đăng nhập Tháng Mười 9, 2023

ĐẠI QUỐC SƯ

4.6
Chapter 74 End Tháng Mười 11, 2023
Chapter 73 Tháng Mười 11, 2023

TÂM SỰ THIẾU NIÊN

4.3
Chapter 32 Tháng Mười 10, 2023
Chapter 31 Tháng Mười 3, 2023

Liên Quan Đến Em

5
Chapter 2.1 Tháng Bảy 16, 2023
Chapter 1 Tháng Bảy 6, 2023