GENRES

LINH DỊ - THẦN QUÁI

Sau Khi Bị Học Thần Cửu Vĩ Hồ Nhắm Trúng

4.3
CHAP 36 Tháng Mười Một 21, 2022
CHAP 35 Tháng Mười Một 18, 2022

TUẦN TUẦN THIỆN DỤ

4.3
CHAP 220 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 219 Tháng Mười Một 13, 2022

KHI EM SAY GIẤC

4.7
CHAP 18 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 17 Tháng Mười Một 13, 2022

Phược Long Vi Hậu

4.1
CHAP 62 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 61 Tháng Mười Một 13, 2022

Nguyệt Trụy Trọng Minh

4.1
CHAP 60 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 59 Tháng Mười Một 14, 2022

Hổ giả hồ nguy

4.5
CHAP 16 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 15 Tháng Mười Một 18, 2022

An Nặc

4.6
CHAP 35 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 34 Tháng Mười Một 13, 2022

GIỮA MÂY CÓ MỘT TÒA THÀNH

4.6
CHAP 18 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 17 Tháng Mười Một 13, 2022

Sự Ân Hận Của Ma Tôn

4.5
CHAP 21 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 20 Tháng Mười Một 12, 2022

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn

4.4
CHAP 56 Tháng Mười Một 18, 2022
CHAP 55 Tháng Mười Một 10, 2022

MƯU ĐỒ LÀM LOẠN

4.4
CHAP 132 Tháng Mười Một 18, 2022
CHAP 131 Tháng Mười Một 15, 2022

BẢN TỌA NUÔI QUỶ HÚT MÁU Ở TÔNG MÔN

4.1
CHAP 34 Tháng Mười Một 17, 2022
CHAP 33 Tháng Mười Một 11, 2022