GENRES

NAM GIẢ NỮ

Ỷ Mạnh Hiếp Mạnh

4.2
CHAP 45 Tháng Chín 30, 2022
CHAP 44 Tháng Chín 23, 2022

THEO THIẾU GIA VỀ NHÀ

4.4
CHAP 78 Tháng Chín 30, 2022
CHAP 77 Tháng Chín 23, 2022

Thắng làm vua, thua làm thiếp

4.2
CHAP 52 Tháng Chín 17, 2022
CHAP 51 Tháng Tám 29, 2022

Bắt được bác sĩ hồ ly

4.2
CHAP 49 Tháng Chín 17, 2022
CHAP 48 Tháng Chín 11, 2022

VỊ VƯƠNG PHI NÀY GIỚI TÍNH NAM

4.2
CHAP 56 Tháng Chín 8, 2022
CHAP 55 Tháng Tám 25, 2022

Thành Thật Mà Nghiêm Trị

4.6
CHAP 8 Tháng Hai 21, 2022
CHAP 7 Tháng Hai 18, 2022

Thông cáo tính dục

4.3
CHAP 37 Tháng Mười Một 16, 2021
CHAP 36 Tháng Mười Một 16, 2021