GENRES

NGƯỢC TÂM

Có Sương

4.2
Chapter 14 Tháng Bảy 18, 2023
Chapter 13 Tháng Bảy 18, 2023

Phế Đế Làm Phi

3.8
Chapter 89 Tháng Sáu 27, 2023
Chapter 88 Tháng Sáu 27, 2023

Ma Tôn Gặp Nạn Vạn Người Khi

4.3
Chapter 22 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 21 Tháng Sáu 26, 2023

Giọt Nước Tràn Ly

4.4
Chapter 18 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 17 Tháng Sáu 26, 2023

DĨ QUYÊN TỰ HỔ

4.4
Chapter 17 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 16 Tháng Sáu 26, 2023

Động vật bậc thấp

4.2
Chapter 12 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 11 Tháng Sáu 26, 2023

HOA RƠI THÀNH TỘI

4.3
Chapter 45 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 44 Tháng Sáu 26, 2023

QUÂN SỦNG NAN VI

4.1
Chapter 143 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 142 Tháng Sáu 26, 2023