GENRES

SƯ ĐỒ LUYẾN

Nguyệt Trụy Trọng Minh

4.1
CHAP 60 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 59 Tháng Mười Một 14, 2022

Vai Phản Diện Có Lời Muốn Nói

4.4
CHAP 29 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 28 Tháng Mười Một 12, 2022

Độc Chiếm Mỹ Nhân Sư Tôn

4.4
CHAP 56 Tháng Mười Một 18, 2022
CHAP 55 Tháng Mười Một 10, 2022

MƯU ĐỒ LÀM LOẠN

4.4
CHAP 132 Tháng Mười Một 18, 2022
CHAP 131 Tháng Mười Một 15, 2022

XUYÊN THÀNH ĐỒ ĐỆ NGỐC NGHẾCH CỦA HẮC TÂM LIÊN

4.5
CHAP 16 Tháng Mười Một 16, 2022
CHAP 15 Tháng Mười Một 14, 2022

HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN

4.6
CHAP 34 Tháng Mười Một 15, 2022
CHAP 33 Tháng Mười Một 5, 2022

Đồ Đệ Của Ta Là Lang Sói

4.2
CHAP 9 Tháng Mười 17, 2022
CHAP 8 Tháng Sáu 14, 2022