GENRES

truyentranhdammy

Tôi nghi hệ thống thích tôi

4.4
CHAP 61 Tháng Mười Một 22, 2022
CHAP 60 Tháng Mười Một 14, 2022

ANH ẤY SINH RA LÀ DÀNH CHO TÔI

4.3
CHAP 83 Tháng Mười Một 22, 2022
CHAP 82 Tháng Mười Một 15, 2022

ÂM ĐỘ TIẾP XÚC

4.2
CHAP 103 Tháng Mười Một 22, 2022
CHAP 102 Tháng Mười Một 8, 2022

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH

4.2
CHAP 273 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 272 Tháng Mười Một 19, 2022

Tình yêu có nanh

4
CHAP 77 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 76 Tháng Mười Một 15, 2022

SONG VƯƠNG

4.3
CHAP 122 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 121 Tháng Mười Một 11, 2022

TUẦN TUẦN THIỆN DỤ

4.3
CHAP 220 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 219 Tháng Mười Một 13, 2022

Dior tiên sinh

4.5
CHAP 61 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 60 Tháng Mười Một 10, 2022

Hôm nay tra công ngu ngốc lại chơi tôi

4.2
CHAP 75 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 74 Tháng Mười Một 13, 2022

LẠC TRÌ

4.2
CHAP 102 Tháng Mười Một 20, 2022
CHAP 101 Tháng Mười Một 6, 2022

Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em

4.4
CHAP 18 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 17 Tháng Mười Một 13, 2022

TƯỚNG QUÂN BAN ĐÊM CŨNG KHÔNG CỞI KIM GIÁP

4.2
CHAP 61 Tháng Mười Một 19, 2022
CHAP 60 Tháng Mười 29, 2022