4.4
Bạn thấy truyện này thế nào
Đánh giá
Lang Sói Thượng Khẩu Average 4.4 / 5 out of 121
Xếp hạng
100th, khoảng 19.6K lượt xem hằng tháng
Nhóm dịch
Thể loại
Lưu ý
Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức.
Tag(s)