4.2
Bạn thấy truyện này thế nào
Đánh giá
Lang Sói Thượng Khẩu Average 4.2 / 5 out of 190
Xếp hạng
80th, khoảng 19.5K lượt xem hằng tháng
Nhóm dịch
Thể loại
Lưu ý
Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức.
Tag(s)